O nama

udruga senior

Udruga Senior osnovana je sa ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi kroz psihosocijalne aktivnosti. Udrugu su osnovale psihologinje sa višegodišnjim iskustvom rada sa starijima, u Domovima za starije i nemoćne te u Gerontološkim centrima Grada Zagreba.
Rad sa starijima obuhvaćao je individualnu podršku te vođenje psihoedukativnih grupa kao i grupa podrške…