Misija i vizija

Udruga je osnovana sa ciljem podizanja kvalitete života osoba starije životne dobi, prevenstveno kroz direktni rad sa starijim osobama, pružanjem psihološke podrške i pomoći.

Općeniti ciljevi Udruge su

• Unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi
• Aktualiziranja područja starenja kroz znanstveno-istraživači i praktični rad
• Razvoja intergeneracijske suradnje i intrageneracijske suradnje među osobama starije životne dobi
• Upoznati osobe starije životne dobi s njihovim posebnim pravima i postupcima zaštite tih prava
• Zalaganje za smanjenje predrasuda i promicanje sudjelujućeg (participativnog) starenja
• Poticanja osoba starije životne dobi na aktivnu participaciju u lokalnoj zajednici
• Promicanja interdisciplinarnog pristupa u području starenja
• Osnaživanja osoba starije životne dobi kroz rad na psihološkoj dobrobiti
• Promicanja aktivnog starenja i cjeloživotnog učenja
• Promicanja volonterstva