Projekt Mozaik – kombinirani pristup osnaživanju kognitivnih rezervi

Započinje provedba projekta pod nazivom Mozaik – kombinirani pristup osnaživanju kognitivnih rezervi.
Aktivnosti projekta usmjerene su na očuvanje i osnaživanje kognitivnih rezervi starijih osoba
kroz provedbu ciklusa radionica i objavu edukativnih i praktičnih članaka vezanih uz mentalno zdravlje starijih osoba na internetskoj stranici i društvenim mrežama Udruge Senior.
Partner na projektu je Pragma.
Sve projektne aktivnosti u financira Grad Zagreb.