O nama

Udruga Senior osnovana s ciljem unaprjeđenja kvalitete života osoba starije životne dobi kroz psihosocijalne aktivnosti.

Udrugu su osnovale psihologinje sa višegodišnjim iskustvom rada sa starijima, u Domovima za starije te u Gerontološkim centrima Grada Zagreba.